We support

Het Snelste Bedrijf wil graag het maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleren bij bedrijven en geeft graag het goede voorbeeld door zelf sociale projecten te ondersteunen.

Vanakam vzw uit Gent bouwt sociale projecten uit in India.

De focus ligt daarbij op de zwakste groepen uit de samenleving, met name vrouwen en kinderen.
Zo bouwde Vanakam vzw in Uthani (Tamil Nadu, Zuid-India) een weeshuis voor meisjes en
een ziekenhuis en nam een bestaand weeshuis voor jongens in Kanam (Kerala, Zuid-India) onder haar vleugels.

Meer weten? Neem een kijkje op www.vanakam.be

BiJeVa_hoog_bezoek02

BiJeVa vzw bestrijdt kinderarmoede in Vlaanderen en helpt de ouders bij hun sociaal en maatschappelijk functioneren.

Samen met vrijwilligers organiseert BiJeVa elk jaar gratis vakantiekampen voor kinderen die uit de boot vallen. Maar Anny De Windt, bezielster van de vzw en sinds 2013 Commandeur in de Kroonorde, en haar team bieden ook ondersteuning met focus op gezinnen met kinderen en gaan zelf gezinnen in verborgen armoede opsporen en bijstaan met een luisterend oor, advies en hulp.

 

Meer weten? Neem een kijkje op www.bijeva.be